Zajímavé cíle

ZAJÍMAVÉ CÍLE

Město Vizovice

Rodiště Valašského krále Bolka Polívky. Město má 4500 obyvatel. Jeho dominantou je zámek dokončený roku 1770, v jehož interiérech jsou bohaté sbírky uměleckého porcelánu, nábytku a zbraní. Dále je zde obrazárna s díly holandských, vlámských a italských mistrů malířů, jako např. J. Breughel st. i ml., D. Taniers ml., Brendti,
A. Meznasco, V. Liberi a jiní (díla rakouských, německých a českých krajinářů). V části zámku je muzeum. V zahradním průčelí zámku jsou dvě plastiky gladiátorů od A. Schweigla z doby kolem roku 1750. Ve městě je barokní kostel Sv. Vavřince z roku 1792.

Vizovicko je ovocnářský kraj, známý především pěstováním švestek, které jsou základem pro výrobu znamenité slivovice. Začátek pálení slivovice se datuje již z roku 1603. I když ve Vizovicích a okolí je celá řada palíren slivovice, nejznámější je značka Rudolf Jelínek, která je zavedená nejen u nás, ale i v zahraničí. Vizovice jsou dále známy i dekorativním pečivem, které se dříve peklo hlavně v období velkých svátků, zejména na Vánoce. Nyní se však používá i při jiných příležitostech. V okolí Vizovic je dosud řada lidových umělců, kteří umí z těsta vykouzlit překrásné figurky.

Doporučujeme návštěvu palírny Rudolf Jelínek s exkurzí muzea
a návštěvou podnikové prodejny.

oficiální stránky města Vizovice

Krajské město Zlín

Leží na rozhraní Valašska, Moravského Slovácka a Hané. Důležité obchodní a kulturní centrum, známé především výrobou obuvi firmy Baťa, která zde zahájila výrobu již v roce 1894. Velmi zajímavé obuvnické muzeum s exponáty obuvi ze všech zemí světa a dokumentující pokrok ve výrobě obuvi. Ve městě je dále oblastní muzeum Jihovýchodní Moravy, oblastní galerie výtvarného umění zahrnující výtvory českého malířství z rozhraní 19. a 20. století.

Předměstí Zlína – Malenovice, jsou typickým příkladem gotického plášťového hradu s renesanční a barokní přestavbou.

6 km od centra Zlína je obec Štípa, kde je kaple s hrobkou hraběcí rodiny Seilernů z roku 1905, kteří byli majiteli velkých panství na jižní Moravě. Při silnici na Hvozdnou je zachovalý větrný mlýn Větřák, holandského typu z roku 1885. Mlýn byl v provozu ještě za 2. světové války.

oficiální stránky města Zlín

Luhačovice

Známé lázeňské město pro léčení chorob horních i dolních cest dýchacích, cukrovky a onemocnění zažívacích orgánů. V okolí je 11 minerálních pramenů (Vincentka, Aloiska, Ottovka, Amantka, atd.). V areálu lázní je vodoléčebný ústav, který má 4 sirné prameny a slatinné lázně z roku 1902. Dále je zde kolonáda, několik budov ve stylu starobylé valašské architektury podle projektů D. Jurkoviče a etnografické muzeum, zahrnující sbírky lidového umění luhačovického regionu „Zálesí“.

oficiální stránky města Luhačovice

Buchlov

Hrad založený českým králem v 1. polovině 13. století jako strategicky obranná pevnost. Z hradeb je krásný pohled na oblast Chřibských Vrchů. V nedalekých Buchlovicích je zámek a park s pořádáním různých hudebních akcí.

více o Buchlově

Rožnov pod Radhoštěm

Typické valašské městečko se známým Valašským muzeem v přírodě tvořící Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina a typickou architekturou a ukázkami života na Valašsku. Nedaleko vrch Pustevny s typickými stavbami Jurkovičové architektury a sochou pohanského boha Radegast. Doporučujeme navštívit, kdo neviděl, nebyl na Valašsku.

oficiální stránky města Rožnov pod Radhoštěm

Kroměříž

Město na seznamu UNESCO. Zajímavý arcibiskupský zámek s vinnými sklepy (možnost prohlídky), květná zahrada, muzeum kroměřížska.

oficiální stránky města Kroměříž

Bystřice pod Hostýnem

Brána do Hostýnských vrchů, přístupové místo k cestě na vrch Hostýn.

oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem